Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Conèix la Corporació

 
Definició
La Corporació Sanitària de Barcelona és l’òrgan instrumental de direcció i gestió del Consorci, sense personalitat jurídica, amb funcions relatives a la coordinació de la gestió i la tutela sanitària de les entitats adscrites al Consorci i les que creï o en les quals hi participi.
Qui som
Òrgans de govern i funcions
Consell Rector
Reunió ordinària: mínim 1 cop any
Comitè Coordinador
Reunió ordinària: mínim 1 cop cada tres mesos

Reunions extraordinàries: sempre que convoqui el president o la presidenta,
per iniciativa pròpia o a petició dels membres del C. Rector / C. Coordinador
 
Funcions dels Consell Rector
 • Informa de la política de convenis i contractes per la prestació de serveis amb el Servei Català de la Salut
 • Adopta les mesures adients per tal de millorar la coordinació de llurs centres, serveis i establiments per tal d’optimitzar els recursos
 • Proposa a la Comissió Permament del CSB la creació de comitès o comissions específiques i les funcions a desenvolupar
Visió del Consell Rector
 • Coordinar i dirigir els dispositius assistencials com un tot, i amb visió global
 • Promoure la innovació professional i assistencial
 • Coordinació i Operativització de la complexitat dels hospitals terciaris
Funcions Coordinador de la Corporació Sanitària de Barcelona
 • Proposar al Consell Rector les mesures adients per millorar la coordinació dels centres, serveis i establiments de les entitats adscrites al CSB
 • Assessorar al Consell Rector en les restants matèries sotmeses al seu àmbit de competència
 • Aquelles funcions que li encomani la Junta General, la comissió Permanent o que li delegui el Consell Rector, en l’àmbit de les seves competències.
Composició del Consell Rector
 • 5 membres en representació de la Generalitat de Catalunya, designats pel Conseller/a de Salut
 • 3 membres en representació de l’Ajuntament de Barcelona, designats per l’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
 • 1 membre en representació de la Molt Il·lustre Administració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, designat pel seu Patronat
 • 1 membre designat per l’Hospital Clínic de Barcelona
Membres del Consell Rector
 • Francesc Brosa, subdirector del Servei Català de la Salut (Catsalut)  (President)
 • Cristina Iniesta, delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona (Vicepresidenta)
 • Olga Pané, consellera delegada del Parc de Salut Mar
 • José Jerónimo Navas director gerent de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
 • Pere Soley, director gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS)
 • Joaquim Casanovas, gerent Regió Sanitària Barcelona, Catsalut
 • Joan Puigdollers, regidor del districte de Sarrià-Sant Gervasi de l’Ajuntament de Barcelona 
 • Ramon Massaguer , gerent adjunt de Coordinació d’Empreses i entitats municipals Ajuntament de Barcelona. 
 • Josep M. Piqué, director general de l’Hospital Clínic de Barcelona
 • Albert Salazar, director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Assisteixen:
 • Jaume Estany, coordinador general de la Corporació Sanitària de Barcelona i gerent del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
 • Jordi Goixens, secretari del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
 • Aina Plaza, Directora d’Estratègia i Comunicació (CSB)
   
Comitè Coordinador
 • El Comitè Coordinador de la Corporació Sanitària de Barcelona està format pels gerents i directors assistencials dels quatre hospitals de Barcelona, més el  coordinador general de la Corporació Sanitària de Barcelona, els Directors Operatius de Sector del Consorci Sanitari de Barcelona i el secretari del  Consorci Sanitari de Barcelona.
Membres del Comitè Coordinador
 • La seva composició està pendent d’actualització.
 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya