Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Circuit Barcelona contra la violència vers les dones

banner

L'heterogeneïtat de serveis i d'agents que treballen en el mateix territori per atendre les dones que han viscut o viuen situacions de violència masclista, la diversitat de sistemes públics que intervenen en l'abordatge del sistema (salut, serveis socials, seguretat, justícia, educació, sector associatiu...) i la varietat de fonts d'informació fan molt difícil dimensionar l'impacte de la violència de gènere en una ciutat com Barcelona i actuar en conseqüència si no es fa des d'una actuació integral i coordinada. Es requereix compromís i voluntat de cooperació interinstitucional per avançar en l'eradicació de la violència masclista i per donar una millor atenció a les dones que l'han viscut o la viuen, per tal d'assegurar-ne la recuperació i el benestar.

L'any 2001 es crea el Circuit Barcelona contra la violència vers les dones impulsat pel Consorci Sanitari de Barcelona i la Regidoria de Dona de l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat d'implementar estratègies de coordinació entre els diferents àmbits i professionals com a condició necessària per poder oferir una atenció de qualitat a les dones que estan vivint situacions de violència, contemplant la dimensió preventiva.

ESTRUCTURA DEL CIRCUIT

  • Una Direcció tècnica en colideratge entre el Consorci Sanitari de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.
  • Una Comissió tècnica de coordinació del Circuit Barcelona on hi participen representants de totes les institucions implicades en l'abordatge de la violència masclista a Barcelona (serveis de salut, serveis socials, justícia, Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana, Consorci de Serveis Socials de Barcelona, Consorci d'Educació Barcelona, Direcció de Dona, Institut Català de les Dones ...i persones referents de les taules de Districte).
  • Una Secretaria Tècnica coordinada conjuntament pel Consorci Sanitari de Barcelona i la Direcció de Dona de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Circuits territorials que conformen els 10 circuits d'àmbit de Districte on hi participa com a mínim una persona en representació de cada servei del territori (25-30 professionals).
  • Un equip de professionals que fan la funció de "referents territorials" (com a mínim un representant de serveis de salut i un altre per part dels serveis municipals per districte), que representen els diferents circuits i que cal reconèixer com a agents dinamitzadors per a la coordinació de la xarxa a cada territori.
  • A cadascun dels Districtes hi ha una xarxa de persones professionals motivades i compromeses, amb la voluntat de col·laborar per a un objectiu comú. actualment unes 400 persones treballen des de diferents serveis i formen part en els Circuits territorials, com a "referents dels centres": col·laboren per coordinar les seves actuacions, analitzar l'evolució de la realitat i la resposta dels serveis, compartir bones pràctiques i fer propostes de millora.
  • Es compta amb un sistema d'informació en format WEB que possibilita el coneixement i agilita la coordinació entre els membres de la xarxa, facilitant l'accés als recursos existents.
Destaquem
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya