Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Que és l'Atenció Integral de Salut

 
És un conjunt de tècniques i de models organitzatius destinats a crear connectivitat i col·laboració entre els sistemes destinats a guarir ( salut ) i els destinats a cuidar ( social ) .

Concepte d’unitat assistencial d’atenció integrada (Kodner)


La metodologia que utilitza és la integració per processos, de professionals, de sistemàtiques i d’eines ja existents implicant-los i alineant-les.

Més que desenvolupar nous projectes es desplegarà sobre processos preexistents.

L’Atenció Integral de Salut ha de garantir l’atenció continuada de la malaltia crònica ( llarga durada ) i aguda ( nous problemes, re aguditzacions, etc.) que presenten necessitats diverses durant un període de temps mig/llarg. S’orienta, especialment, a l’atenció de persones grans i fràgils integrant diverses experteses professionals

El mecanisme de funcionament es basa en la lògica dels Sistemes Integrats de provisió de serveis: coordinació de serveis; cada organització manté la seva personalitat i estructures, totes acorden treballar sota un paraigües comú, adaptant el seu funcionament de manera coordinada amb els altres proveïdors.

Sistemes Integrats de provisió de serveis seguint (Leutz).

L’equip incorpora professionals hospitalaris i d’assistència primària procedents de proveïdors diversos: gestora de casos, Infermeria d’enllaç, assistent social.

L’aplicació global del criteri la du a terme el ‘propietari’ del procés ( per identificar ) i l’executa, gestió directa i del cas concret, el nucli dur del procés: metge + gestora de casos + treballadora/a social.

El Factor crític d’èxit d’aquest model és  l’existència i el manteniment d’una única visió i un únic propietari, amb la funció de coordinar
  • les diferents experteses necessàries
  • tot el procés assistencial i social
  • l’Equip avaluador qui fa l’avaluació de necessitats, l’assignació de cada recurs, així com el seguiment en el temps.
La funció del ‘propietari’ del procés incorpora la capacitat de decidir
 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya