Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Àrees Integrals de Salut (AIS)

Què són les Àrees Integrals de Salut?
 • Antecedents, característiques i missió
  Les Àrees Integrals de Salut (AIS) són territoris facilitadors de la continuïtat assistencial i tenen com principal objectiu  oferir atenció integral, en un marc territorial, adreçat  a la població a través de la coordinació efectiva de les entitats dels serveis de salut i els seus professionals.
 • Criteris per definir les Àrees d’atenció integrals de salut
  Les Àrees Integrals de Salut de Barcelona es van definir a partir de les àrees d’influència o capacitat d’atracció de la població en relació als 4 grans hospitals de Barcelona : Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau i Hospital del Mar.
  La distribució de recursos en Salut Mental i la sectorització dels recursos de l’atenció Socio-Sanitària van acabar de definir els  territoris de les 4 Àrees els quals son alhora una agrupació d’ABS on treballen els diferents proveïdors d’atenció primària de la ciutat.
 • Estructura, funcions i organització
  Les AIS són àmbits territorials del Consorci Sanitari de Barcelona ( Corporació Sanitària de Barcelona) en els òrgans dels quals estan representats els proveïdors de les diferents línies assistencials de la ciutat de Barcelona.
  Els elements comuns d’organització de les AIS són l’existència de:
  • CAIS (Comitè Àrea Integral de Salut), responsable últim del projecte al seu territori amb representació dels màxims responsables de les entitats proveïdores i del CSB
  • Comissió Permanent, responsable executiu del projecte que garanteix la continuïtat dels pactes del CAIS
  • Oficina Tècnica, staff de la Comissió Permanent que garanteix el suport tècnic al desenvolupament del projecte
  • Comitès Operatius i Grups clínics, grups que treballen sobre la base de dispositius assistencials o sobre la base d’especialitats clíniques RAE .

  Aquests han de representar als diferents proveïdors implicats a la seva línia de treball i en general estan formats per professionals de diferents nivells i categories.  Els Comitès Operatius i Grups Clínics estan liderats per un coordinador designat i que reporta periòdicament a la Permanent .

Destaquem
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya