Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

AIS Barcelona Dreta

PROJECTE. ÀREA INTEGRAL DE SALUT BARCELONA DRETA

En una ciutat com Barcelona, degut en part a la diversitat de proveïdors i entitats que presten serveis a la població, ens trobem amb un dèficit permanent de coordinació i de seguiment del pacient un cop ha entrat en el sistema. Aquest entorn justifica el sorgiment de les Àrees d'Atenció Integral de Salut (AIS), un projecte del Consorci Sanitari de Barcelona i dels proveïdors sanitaris del territori, el principal objectiu del qual és millorar l'assistència sanitària a Barcelona Ciutat.

Les AIS, definides en el marc d'unes jornades interinstitucionals, al desembre 2006, amb la presència i consens de les principals autoritats i agents sanitàries, són quatre: Nord, Esquerra, Dreta i Litoral. El nostre és el projecte de Barcelona Dreta i la nostra missió és oferir una atenció integral de salut, en el marc territorial de Barcelona Dreta, adreçat a la població a través de la coordinació efectiva de les entitats dels serveis de salut i dels seus professionals.

El territori
Situació - ABS

La població actual

Xarxa d’atenció d’urgències


Estructura Comitè d'Atenció Integral de Salut


Distribució dels fluxos d'especialitats segons equip d'Atenció Primària


Entitats Proveïdores AIS Barcelona Dreta

Recursos AIS Barcelona Dreta (Dades RCA 2016)

Atenció Primària Atenció Farmacèutica Atenció Extrahospitalària Atenció Hospitalària
- 16 Equips d'atenció Primària (EAP)
- 10 Centres d'atenció Primària (CAP)
- 4 Centres d'atenció Sexual i Reproductiva (ASSIR)
- 251 Oficines de farmàcia
- 42 Ortopèdies
- 3 Centres de Rehabilitació
- 2 Clubs de diàlisis
- 3 Hospitals:
Hospital de Sant Pau
Hospital Dos de Maig
Fundació Pigvert
Atenció Urgent Atenció Sociosanitària Atenció Salut Mental Atenció Salut Pública
- 1 Servei d'Urgències Hospital
- 2 CUAP
SEM
- 6 Centres Sociosanitaris
- 6 PADES
- 8 CESMA
- 4 CSMIJ
- 3 Hospitals de dia
- 6 Centres de dies
- 3 CAS
- Vigilància epidemiològica i ambiental
- Prevenció i Promoció de la Salut
- Seguretat i higiene dels aliments
- Sistemes d'infomació de salut

Comissió Permanent Barcelona Dreta (2016)
Nom
Càrrec/perfil professional
Entitat
Albert Casasa Metge EAP Sardenya
Alex Escosa Gerent PAMEM
Carles Miret Gestor del Procés d'atenció
Hospitalària H. Dos de Maig
CSI
Delfí Cosialls Oficina Tècnica de l'AIS Bcn Dreta CSB
Gemma Craywinckel Directora assistencial Hospital de Sant Pau
Helena Isàbal Directora assistencial Fundació Puigvert
Jaume Sellarès Director EAP Sardenya
Joan Vegué Coordinador COSMIA i Director mèdic CPB
Mª Antonia Llauger Directora SAP Dreta ICS
Miriam Aballí Directora CAP Larrard PAMEM
Montserrat Casamitjana Diretora Sectors Sanitaris CSB
Natalia Riera Directora CAP Sagrada Família
i Coordinadora RADM
CSI
Neus Saiz Directora MUTUAM GÜELL
Rocio Ibáñez Coordinadora COSS i Directora
H. de l'Esperanza
Parc de Salut Mar
Susana Pérez Zamora Directora CAP Gaudí i Coord. COPCC CSI
Xavier Joaniquet Director EAP Dreta Eixample

Comitè d'Atenció Integral de Salut Barcelona Dreta (2016)
Nom
Càrrec/perfil professional
Entitat
Albert LLeó Director Unitat Neurologia Hospital de Sant Pau
Albert Salazar Gerent Hospital de Sant Pau
Àlex Escosa Gerent PAMEM
Alicia Roig Directora CSMA Guinardó Associació Salut Mental
Andreu Codina Gerent CPB
Àngels Cañas Gerent Hestia Palau
Àngels Orcau Tècnica Servei Epidemiologia ASPB
Anna Coma Tècnica direcció de Farmàcia RSB
Carles Miret Gestor del procés d'Atció Hospitalària
Hospital Dos de Maig
CSI
Carles Romero Coordinador COPISC CSI
Carme Borrell Gerent ASPB
Carme Nebot Adjunta de direcció SAP Muntanya/Dreta ICS
Carme Rullo Sotsdirecció assistencial acollida
i programació
Hospital de Sant Pau
Carmen Gonzalez Responsable Atenció al Ciutadà CSB/RSB
Conxa Valdés Directora Central de coordinació SEM
Corin Zara Directora de Farmàcia RSB
Cristina Martinez Responsable ASSIR àmbit Bcn ciutat ICS
Daniel Rodriguez Gerent Hospital Dos de Maig CSI
Delfí Cosialls Oficina Tècnica de l'AIS Bcn Dreta CSB
Eduard Carreras Cap de servei de Pediatria Hospital de Sant Pau
Esher Díaz Àrea d'activitat d'atenció a la persona
usuària SAP Muntanya-Dreta
ICS
Fèlix Castillo Cap de servei del COT H. Dos de Maig CSI
Francisca Calero Coordinadora RAIRC Fundació Puigvert
Francisco Lazaro Gerent Ambulàncies Lazaro
Gemma Craywinckel Directora assistencial Hospital de Sant Pau
Helena Isábal Directora assistencial Fundació Puigvert
Jaume Estany Gerent CSB
Jaume Sellarés Director EAP Sardenya
Joan A. Caylà CAP de servei Epidemiologia ASPB
Joan A. Smandia Cap de servei dermatologia H. Dos de Maig CSI
Joan Lluís Piqué Director d'atenció al ciutadà RSB
Joan Solà Director mèdic Hospital Evangèlic
Joan Vegué Coordinador COSMIA i Director mèdic CPB
Joaquim López-Contreras Coordinador COVE Hospital de Sant Pau
Joaquim Rios Cap operatiu SEM
Josefina Castro CAP de Psiquatria i Psicologia
Infantil i Juvenil
Hospital Clínic
José A. Buil Cap de servei Oftalmologia Hospital de Sant Pau
José Perez de los Cobos Addiccions Hospital de Sant Pau
Josep Ballester Director de l'Àrea Sanitària MUTUAM
Josep Estrada Responsable ASSIR Maragall Hospital de Sant Pau
Josep Fabregas Director General CPB
Josep Ris Coordinador COUiE Hospital de Sant Pau
Juan L. Escobar Cap servei Oftalmologia H. Dos de Maig
Lluís Espinosa Corporació Sanitària de Barcelona CSB
Lluís Puig Cap de servei Dermatologia Hospital de Sant Pau
Lúcia Artazcoz Cap de servei de salut Comunitària ASPB
Luis de Àngel Responsable CSM Dreta Eixample
i Coordinador RATD
CPB
Maribel Pasarin Directora SI ASPB
Mª Antònia Llauger Directora SAP Muntanya-Dreta i
Coordinadora RA MPOC
ICS
Mª Eugènia Ortolà Coordinadora CO Pediatria ICS
Mª Lluisa Abadal Coordinadora RAIC Hospital de Sant Pau
Margarita Esteve Diretora Infermeria Hospital de Sant Pau
Mº Antonia Mangues Directora Servei de Farmàcia Hospital de Sant Pau
Maria Estrada Farmacèutica COFB
Miquel Àngel Aguilar Cap d'urgències Hospital Dos de Maig CSI
Mireia Puig Cap de servei d'urgències Hospital de Sant Pau
Míriam Aballí Directora CAP Larrard PAMEM
Montserrat Casamitjana Diretora Sectors Sanitaris CSB
Muriel Lázaro Coordinadora TSNU Ambulàncies Lázaro
Natalia Riera Directora CAP Sagrada Família
i Coordinadora RADM
CSI
Neus Saiz Directora MUTUAM GÜELL
Núria Beà Directora Assistencial Fundació Eulàlia Torras de Beà
Pedro Roy Director Mèdic Hospital Mare de déu de la Mercè
Pepa Romero Coordinadora PADES MUTUAM
Rafael Guayta Farmacèutica COFB
Rafa Ruiz Gerent ICS
Ramón Massaguer Gerent Fundació Puigvert
Reyes Gualda Gerent Hospital Evangèlic
Rocío Ibañez Coordinadora COSS i Directora
H. de l'Esperanza
Parc de Salut Mar
Rosa Planesas Directora Tècnica dels EAR Mutuam MUTUAM
Rosa Pujol Gerent Hestia Gràcia
Rubén Parada Coordinador RA Urologia Fundació Puigvert
Salvador Benito Director Urgències Hospital de Sant Pau
Sónia Moreno Directora CUAP Gràcia PAMEM
Susana Pérez Directora CAP Gaudí i Coord. COPCC CSI
Susana Subirà Directora mèdica Hestia
Teresa Brugal Servei de prevenció i atenció
a les dependències
ASPB
Toni Garcia Director infermeria SAP Muntanya-Dreta ICS
Xavier Borrás Cap Clínic servei de cardiologia Hospital de Sant Pau
Xavier Crusi Cap de servei COT i Coordinador RA FA Hospital de Sant Pau
Xavier Joaniquet Director EAP Dreta Eixample

GLOSSARI DE SIGLES: AIS: Àrea Integral de Salut / ASPB: Àgencia de Salut Pública /ASSIR: Atenció Sanitària Sexual i Reproductiva / BCN: Barcelona / CAP: Centre Atenció Primària / CAS: Centre Atenció Seguiment Drogodependencies / COF: Comitè Operatiu de Farmàcia / COSMIA: Comitè Operatiu Salut Mental i Addiccions / COTS: Comitè Operatiu Transport Sanitari / COUiE: Comitè Operatiu d'Urgències i Emergències / COVE: Comitè Operatiu Vigilància Epidemiològica / CSB: Consorci sanitari de Barcelona / CSI: Consorci Sanitat Integral / CSMA: Centre Salut Mental Adults / CSMIJ: Centre Salut Mental Infantil i Juvenil / CSS: Centres Sociosanitaris / CUAP: Centre d'Urgències Atenció Primària / EAP: Equip Atenció Primària / ICS: Institut Català de la Salut / RSB: Regió Sanitària de Barcelona / SAP: Servei Atenció Primària / SEM: Serveis d'Emergències Mèdiques
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya