Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Marc conceptual i metodològic

 

Observatori de tendències

L’Observatori pretén ser una eina tècnica d’informació que incorpora i relaciona un conjunt d’indicadors per analitzar el funcionament i l’evolució de la prestació dels serveis sanitaris públics de la ciutat de Barcelona.

 

Les premisses conceptuals sobre les que s’ha de desenvolupar l’observatori són:

 •  

 • Ha d'aportar una visió de conjunt dels serveis sanitaris públics a la Regió Sanitària Barcelona, per tant, ha de seleccionar indicadors per valorar l'atenció prestada als serveis d'atenció primària i als serveis de suport especialitzats ambulatoris i d'internament
 • Ha d’incorporar dimensions i indicadors que permetin aportar informació en relació als principis bàsics del sistema sanitari
 • Ha d’identificar àrees de millora i monitoritzar l’evolució temporal de les variacions i dels resultats
 • Ha de permetre conèixer les variacions lligades a la pràctica organitzativa i assistencial dels diferents proveïdors, serveis, equips... en relació al conjunt de la ciutat o a d’altres referents externs
 • Ha de ser una eina compartida entre proveïdors i administració basada en el consens i la transparència de la informació
 • Ha de ser accessible als professionals i d’altres agents que han de possibilitar el canvi en base a la identificació de les àrees de millora i línies de treball

   

No obstant cal remarcar que l’observatori com a eina tècnica ens aproxima a un cert coneixement de la realitat, que s’haurà de complementar tenint en compte altres instruments i el context dels serveis i proveïdors sanitaris.

Dimensions d'anàlisi

L’Observatori ens ha de permetre descriure i facilitar informació en relació a àmbits i dimensions rellevants en la prestació de serveis sanitaris, però quines són les dimensions o àmbits sobre les que hem d’iniciar el treball?

Donada la diversitat de dimensions relacionades amb la prestació de serveis sanitaris, es fa necessari seleccionar i prioritzar dins d’un marc de treball consensuat , tenint en compte els següents criteris :

 

- Dimensions   - Criteris

- Accessibilitat
- Utilització
- Efectivitat
- Eficiència
- Estructura
- Procés
- Resultats

- Magnitud
- Elevada freqüentació
- Variabilitat en els resultats
- Eficàcia de la intervenció
- Factibilitat de la intervenció
- Acceptabilitat
- Disponibilitat de la informació i factibilitat en l’obtenció de dadesEls indicadors

Els indicadors són una mesura qualitativa o quantitativa d’un concepte o una dimensió d’un concepte. Dins del nostre entorn ens han de permetre disposar de mesures relacionades amb les dimensions o àmbits seleccionats dels serveis sanitaris.

 

La fiabilitat d’un sistema d’indicadors només es podrà conèixer després d’un període de temps d’utilització i perfeccionament, si bé encara així tindrà limitacions. Per avançar dins d’aquesta línia de treball és imprescindible especificar els requeriments necessaris per la utilització dels indicadors , que a continuació es relacionen:

 • Vàlids, un indicador ha de ser congruent amb el concepte o dimensió operativa que pretén mesurar
 • Robustos és a dir, la mesura ha de ser fiable, consistent sobretot amb el pas del temps
 • Sensibles, amb capacitat de captar els canvis rellevants dels concepte o situació que volen analitzar
 • Específics, ha de reflectir els canvis de la situació o dimensió que ens interessa estudiar, si es sensible a d’altres canvis introduirà fons d’error
 • Comparables, han d’utilitzar instruments de medició comparables.

L'accés públic i privacitat

Quant l’accés de la informació continguda al BOTSS es distingueixen dos grans blocs d’informació. La de domini privat i la d’accés públic.

Actualment el BOTSS presenta tota la informació dels indicadors de forma oberta i lliure; es fonamenta en un plantejament de confiança i transparència entre proveïdors per tal d'establir sinèrgies en aquells àmbits de gestió i coordinació en que les entitats vulguin col·laborar.

Tanmateix, existeix l’opció de consultar determinats indicadors que es poden definir en el futur de forma restringida  als membres que en formin part mitjançant un sistema de registre explícit i personal.

En el següent esquema se sintetitzen les consideracions conceptuals i metodològiques que han de ser referents per al desplegament del BOTSS.

OBSERVATORI DE TENDÈNCIES


 

 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya