Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Distribució de les altes

 
 
 
 

Fitxa tècnica

Definició:

Descripció del tipus de contactes d’hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria declarats al registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD-HA).
Els tipus de contactes es classifiquen en

  1. Altes mèdiques o quirúrgiques, detallant la circumstàncies d’ingrés com a urgent o programat.
  2. Característiques demogràfiques, sexe i edat dels contactes hospitalaris
  3. Patologia atesa detallada per Categoria Major Diagnòstica (CMD)
Dimensió:
Utilització
Justificació:
Aquest apartat analitza les característiques dels contactes hospitalaris de cadascun dels centres. Es important, a banda de valorar el nombre total d’altes per centre, també les característiques en quan a la tipologia, que pot ser força diferent en els diferents centres i ens orienta sobre els requeriments hospitalaris
Construcció de l’indicador:

Consta de tres apartats:

  1. Contactes mèdics o quirúrgics, detallant en cada un d’elles la circumstàncies d’ingrés, es a dir s’ingressa per la via d’urgències o si d’ingrés és programat en cadascun dels centres.
  2. Característiques demogràfiques, especificant el sexe i els grups d’edat segons els diferents hospitals.
  3. Patologia atesa, descrita segons la Categoria Major Diagnòstica (CMD) en cadascun dels centres.
Sistemes d’informació:
  • Origen de les dades: Cadascun dels proveïdors hospitalaris
  • Font de les dades: registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD-HA).
  • Unitat responsable manteniment i facilitació: Divisió de gestió registres d’activitat. CatSalut
  • Periodicitat: Anual
Informació:
És un indicador que ens facilita informació sobre el tipus d’activitat que atén cadascun dels centres hospitalaris
Interpretació:
La informació ens ajuda a tipificar l’hospital segons la patologia i la població atesa
Observacions:
Els contactes inclosos en aquest anàlisi són els validats (algoritme específic) pel Catsalut, independentment del tipus de finançament.
A partir de l’any 2005 les altes de Casa Maternitat es registren amb l’H. Clínic. També s’inicia el registre de l’ICO Badalona.
 
 
 
 

Altes Mèdiques/Quirúrgiques i circumstància d'ingrés

 
 
 

Característiques demogràfiques (Sexe i edat)

 
 
 

Patologia atesa

 
 
 

Dades en format exel

 
 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya