Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Bon tracte a l' infància i adolescència

El maltractament infantil és una realitat en la nostra societat que reclama avançar tant a conèixer millor el fenomen, com a articular les respostes més adients.

L’augment de la sensibilitat i de l’interès creixent per combatre el maltractament infantil es posa de manifest en iniciatives i instruments generals com el Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors, signat el 13 de setembre de 2006; el Protocol d’actuació clinicoassistencial de maltractaments a aguts a la infància, d’octubre de 2006; iniciatives territorials com el Protocol de coordinació contra els abusos sexuals i altres maltractaments a infants i adolescents a la demarcació de Girona, d’octubre de 2000 (primera versió) o el Protocol Tècnic d’actuació quant a la funció d’estudi diagnòstic i valoració de l’equip d’infància i adolescència en alt risc social, editat el mes de maig de 2007 per l’Ajuntament de Barcelona (Direcció d’Acció Social).

Per tal de fer front al maltractament infantil, cal disposar d’espais que serveixin per al debat, la coordinació i la implicació de totes les institucions que tenen responsabilitats davant d’aquest fenomen, i fomentar-ne una resposta integral.

A la ciutat de Barcelona s’han elaborat documents, circuits i protocols d’àmbit local que han estat i han de continuar essent eines per permetre aquesta resposta integrada, però és necessari donar un pas més i crear un espai que abasti la ciutat de Barcelona a fi d’integrar tots els agents implicats, partint de l’experiència positiva del Circuit Barcelona contra la violència ver les dones.

Aquest circuit ha de ser la llavor de la futura taula territorial d’infància de Barcelona, un cop s’impulsi la seva posada en marxa prevista en l’Avantprojecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

Creació del Circuit contra el maltractament infantil

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya