Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Plataforma Barcelona Hospitals

La Corporació Sanitària de Barcelona va coordinar i tutelar un grup d'hospitals establint un marc global de cooperació amb la finalitat última de dur a terme actuacions en defensa dels interessos comuns.

Per assolir aquest objectiu es va constituir un marc de treball estable, operatiu i transversal. Fruit d'aquesta actuació va néixer la Plataforma Barcelona Hospitals, constituïda el 9 de novembre de 2011 mitjançant Conveni Marc per contractar, de forma conjunta i voluntària, els subministraments, serveis i obres.

La Plataforma com a eina de treball també permet:

  • Adquirir una cultura comuna.
  • Aconseguir contractes amb els mateixos venciments.
  • Acostar la despesa a la necessitat real.
  • Obtenir una massa crítica suficient.
  • Tenir un pes específic important.
  • Reconeixement sectorial.

Per tirar endavant cada iniciativa, es forma un grup específic d'experts d'aquell tema on està representat cada un dels centres interessats. Entre tots es designa una presidència i una secretaria que obligatòriament han de ser ocupades pels representants de dos hospitals diferents.

Cada un dels temes és coordinat per dos centres diferents i es té en compte que tots els hospitals tinguin cura d'un tema o diversos. Aquesta mecànica ens permet un repartiment de tasques equitatiu.

Contractació conjunta:

La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (Disp. Add. Segona) estableix diverses mesures d’eficiència econòmica en la contractació pública, d’entre elles destaca, en l’àmbit del CatSalut, la relativa al règim de contractacions conjuntes al que poden acollir-se els titulars de centres, serveis i establiments integrats en el SISCAT, prèvia formalització de l’acord corresponent. En base a aquesta previsió, es va formalitzar el 3 d’octubre de 2014 l’ Acord de Contractació Conjunta pel subministrament d’energia elèctrica i gas natural.

Si hi esteu interessats, podeu fer-nos arribar a corporaciosanitariabcn@catsalut.cat la següent documentació:

  • Dades de l'Entitat (nom, adreça, NIF) i de la persona que n’ostenta la representació (adjuntar poders)
  • Estatuts de l'EntitatMembres:

Gestió Pius Hospital de Valls Barnaclínic Sistema d’Emergències Mèdiques Projectes Sanitaris i Socials SA Vitae Aran Salut, SL
CSC Atenció Social, S.L. Fundació Puigvert Hospital de la Santa Creu de Vic Hospital de Sant Bernabé Hospital Clínic Fundació Institut Guttmann
Hospital de Campdevànol Fundació Hospital de Palamós Consorci Assistencial del Baix Empordà Fundació H. d’Olot i comarcal de la Garrotxa Althaia Fundació Priv. Clínic per la Recerca Biomèdica
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Consorci de Gestió Corporació Sanitària (Maternitat) Consorci Sanitari de l’Anoia Consorci d’Atenció primària de Salut de l’Eixample Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès Consorci Sanitari del Garraf
Hospital General de Vic Consorci Sanitari Integral IDIBAPS Parc Sanitari Pere Virgili Consorci Mar Parc Salut AECT Hospital de Cerdanya
Hospital Comarcal d’Amposta Consorci Sanitari Integral Consorci Sanitari Integral Consorci Sanitari Integral    

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya