Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Despesa farmacèutica per població atesa

 
 
 
 

Fitxa tècnica

Definició:
Cost de la prescripció de l’equip d’atenció primària ajustada per edat de la població atesa
Dimensió:
Eficiència / Costos
Justificació:
La despesa farmacèutica representa un percentatge rellevant del pressupost total de salut. Els creixements d’aquesta despesa són superiors als observats en altres capítols. L’ajust per edat i sobre població atesa proporcionen major comparabilitat entre equips d’atenció primària.
Construcció de l’indicador:
Numerador: Cost (€) de la prescripció ajustat per edat
Denominador: Població atesa per l’equip d’atenció primària
Sistemes d’informació:
  • Origen de les dades: Equips d’ Atenció Primària de salut
  • Font de dades: Datamart Farmàcia del CatSalut.
  • Unitat responsable manteniment i facilitació: Farmàcia
  • Periodicitat: Anual
Informació:
És un indicador que mesura la despesa de farmàcia en relació a la població atesa per l’equip d’atenció primària.
Interpretació:
Valors més elevats ens indiquen una major despesa per població atesa
Observacions:
Les dades de consum de medicaments a la població seleccionada s’han recuperar a partir de la informació de farmàcia lligada al CIP.
Bibliografia:
Les dades de consum de medicaments per trams d’edat a la població total dels equips d’atenció primària inclosos en la valoració (necessari per fer l’ajust indirecte), s’han recuperat a partir de la informació de farmàcia lligada al codi d’identificació personal (CIP). Hi ha un percentatge de la despesa de farmàcia que no disposava d’informació sobre el CIP per la qual cosa s’ha fet una imputació d’aquesta despesa proporcional a l’observada en la població que s’ha pogut identificar l’edat. L’indicador s’ha ajustat pel mètode indirecte, per l’edat de la població atesa.
Els grups d’edat sobre els que es recull la informació són: 0-14; 15-44; 45-64; 65-74; > 74
 
 
 
 

Taules de valors

 
 
 

Gràfiques

 
 
 

Dades en format excel

 
 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya