Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Freqüentació de la població adscrita

 
 
 
 

Fitxa tècnica

Definició:
Nombre de visites en relació a la població assignada o assegurada en un any
Dimensió:
Accessibilitat i utilització de serveis
Justificació:
És un indicador d’utilització de recursos d’atenció primària en una població determinada mesurat pel nombre de contactes amb l’ambulatori i a domicili produïts al llarg d’un any
Construcció de l’indicador:
Numerador: Nombre de visites ambulatòries i domiciliàries de l’equip d’atenció primària (metges de família, pediatres, infermeria)
Denominador: Nombre total de població adscrita / assegurada a l’equip d’atenció primària
Sistemes d’informació:
  • Origen de les dades: Atenció primària de salut
  • Font de les dades: INTEGRAP. RCA: Població que té assignada el metge de família i el pediatre a l’equip d’atenció primària segons el Registre Central d’Assegurats
  • Unitat responsable manteniment i facilitació: Direcció Executiva de Serveis i Programes
  • Periodicitat: Anual
Informació:
Indicador que mesura el grau d’utilització dels serveis d’atenció primària per part de la població
Interpretació:
Valors més elevats ens indiquen una major freqüentació dels serveis per part de la població

NOTA: Fitxa vàlida a partir del 2012

 
 
 
 

Taules de valors

 
 
 

Gràfiques

 
 
 

Dades en format excel

 
 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya