Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Hipertensos controlats

 
 
 
 

Fitxa tècnica

Definició:
Percentatge d’hipertensos en grau de control òptim de la pressió arterial
Dimensió:
Efectivitat
Justificació:
Diferents estudis mostren que el control de l'HTA és una intervenció efectiva, trobant-se una reducció de la mortalitat per accident vascular cerebral i cardiopatia isquèmica després d'un període de 4 anys.
Al nostre sistema sanitari els serveis d'atenció primària desenvolupen un paper clau tant en el diagnòstic com en el seguiment de l'HTA. Amb la reforma de l'atenció primària s'han impulsat una sèrie d'intervencions orientades a millorar la detecció de la població hipertensa, el seu control i el tractament corresponent
Construcció de l’indicador:
Numerador: Nombre de pacients >14 anys hipertensos amb control òptim de la pressió arterial (<140/90 mmHg)
Denominador: Nombre total de pacients hipertensos atesos
Sistemes d’informació:
  • Origen de les dades: Atenció primària de salut
  • Font de les dades: INTEGRAP
  • Unitat responsable manteniment i facilitació: Direcció Executiva de Serveis i Programes
  • Periodicitat: Anual
Informació:
És un indicador que ens informa sobre la qualitat de l’atenció prestada als pacients detectats amb hipertensió arterial a l’atenció primària de salut.
Interpretació:
Valors més elevats ens indiquen un major percentatge d’hipertensos detectats amb control òptim de la TA
Observacions:

Criteris diagnòstics:

  • Es considera que un pacient és hipertens quan s’objectiva una PA sistòlica ≥ 140 mmHg i/o una PA diastòlica    ≥ 90 mmHg en un mínim de 3 determinacions. Per poder diagnosticar HTA, la pressió arterial (PA) s’ha de mesurar dues vegades en cadascuna de tres visites consecutives (separades per una setmana) i es calcula la mitjana per a cada visita; les xifres de PA mitjanes han de ser elevades en cadascuna de les  tres visites i el valor ha de ser finalment la mitjana de les mitjanes de les tres visites
  • Control òptim: PA sistòlica <140 mm Hg i PA diastòlica <90 mm Hg (la darrera determinació de PA és vàlida quan s’ha fet durant l’any avaluat); en pacients diabètics, es considerarà control òptim una PA sistòlica <130 mm Hg i una PA diastòlica <80 mm Hg

NOTA: Fitxa vàlida a partir del 2012

 
 
 
 

Taules de valors

 
 
 

Gràfiques

 
 
 

Dades en format excel

 
 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya