Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Hospitalitzacions evitables per ACSC relacionades amb l'MPOC

 
 
 
 

Fitxa tècnica

Definició:
Taxa estandarditzada per grups d’edat i sexe de les hospitalitzacions per MPOC motivades per problemes de salut sensibles a l'atenció ambulatòria (ACSC: ambulatory care sensitive conditions), corresponents a població assignada a l’equip d'atenció primària (EAP) que han causat alta en algun dels hospitals del mateix àmbit territorial
Dimensió:
Resolució
Justificació:
Les ACSC fan referència a aquells problemes de salut per als quals una atenció ambulatòria oportuna, efectiva i mantinguda en el temps pot disminuir el risc d'hospitalització. Aquest indicador ens ajuda a mesurar la capacitat resolutiva dels EAP
Construcció de l’indicador:
Numerador: - Nombre d’altes amb codi d’MPOC (emfisema o bonquitis crònica) en el diagnòstic principal, o amb codi de bronquitis aguda inespecífica o d’insuficiència respiratòria en el diagnòstic principal i codi d’MPOC en el primer diagnòstic secundari, de població assignada a l’EAP
                  - Exclou:
                  - Menors de 20 anys
                  - La categoria major diagnòstica (CMD) 14: Obstetrícia
                  - Pacients derivats des d’altres hospitals d’aguts (Pr_ingrés=2)
                  - Altes mèdiques amb estada de 0 o 1, sense èxitus ni trasllat (C_alta<>6 i 12)
Denominador: - Població assignada dels talls oficials de població de Catalunya de l’any corresponent
                     - Exclou:
                     - Menors de 20 anys
Sistemes d’informació:
  • Font de les dades: Conjunt mínim bàsic de dades de l’alta hospitalària (CMBD-AH)
  • Unitat responsable manteniment i facilitació: Divisió de Gestió de Registres d’Activitat
  • Periodicitat: Anual
Informació:
Indicador que mesura el grau de resolució de l’EAP
Interpretació:
Valors més elevats ens indiquen una menor resolució per part de l’EAP
Observacions:

Les altes només estan referides als pacients assignats a algun dels EAP de l'àmbit territorial i que han causat alta en algun dels hospitals del mateix àmbit territorial.
Els codis inclosos estan definits a l’aplicatiu MSIQ en la part de definició de codis utilitzats

  • Codis CIM-9-MC de diagnòstic de malaltia pulmonar obstructiva crònica: 4910, 4911, 4912x, 4918, 4919, 492x, 494x, 496
  • Codis CIM-9-MC de diagnòstic d'insuficiència respiratòria: 51881, 51884
  • Codis CIM-9-MC de diagnòstic bronquitis aguda o no especificada: 4660, 490
Per a més informació: http://146.219.25.61/msiq/PDF/IQP.pdf

NOTA: Fitxa vàlida a partir del 2012

 
 
 
 

Taules de valors

 
 
 

Dades format Excel

 
 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya