Accés al contingut
Accés al menú de la secció

 Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

 

Percentatge d'envasos Especialitats Farmacèutiques Genèriques (EFG)

 
 
 
 

Fitxa tècnica

Definició:
Percentatge d'envasos d'especialitats farmacèutiques genèriques (EFG).
Dimensió:
Eficiència / Costos
Justificació:

Es tracta d’un indicador que valora la prescripció de medicaments genèrics En un estudi1 es va observar que el % d’envasos d’EFG correlacionava inversament amb el % d’envasos de nous AINEs, de nous antibiòtics, de nous antiasmàtics i de nous antihipertensius. Una revisió d’estudis2 també va demostrar bioequivalència entre els fàrmacs de marca i els EFG.Per tant, l’indicador de % d’envasos d’EFG pot ser útil per mesurar l’eficiència en la prescripció. Malgrat que la disminució dels preus de les marques de fantasia podria comprometre la utilitat d’aquest indicador, possiblement la prescripció d’EFG mesura una tendència enfront a la selecció eficient dels fàrmacs, prioritzant la utilització de medicaments més antics enfront alternatives més noves però menys eficients. Diversos estudis mostren l’estalvi potencial que representa la utilització de genèrics 3,4.

Construcció de l’indicador:

· Numerador: Nombre d'envasos d'EFG prescrits.
· Denominador: Nombre d'envasos d'especialitats farmacèutiques totals prescrites.

Sistemes d’informació:
  • Origen de les dades: Centres de salut mental ambulatòria d’adults i infanto-juvenil.
  • Font de dades: Datamart Farmàcia del CatSalut.
  • Unitat responsable manteniment i facilitació: Farmàcia
  • Periodicitat: Anual.
Informació:

És un indicador que mesura la prescripció de medicaments genèrics que prescriuen els centres de salut mental ambulatòria.

Interpretació:

Valors més elevats ens indiquen una major prescripció de genèrics.

Bibliografia:
1. Zara C, Cobos A. Validesa de la mesura de la prescripció de genèrics com a indicador d’eficiència. IX Jornada Societat Catalana de Farmàcia Clínica. Barcelona, Juny 2003.
2. Aaron S Kesselheim, Alexander S.Misono; Joy L.Lee; et al. Clinical equivalence of generic and brand-name drugs used in cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2008;300(21):2514-2526
3. Haas JS, Phillips KA, Gerstenberger EP, Seger AC. Potential savings from substituting generic drugs for brand-name drugs: medical expenditure panel survey, 1997-2000. Ann Intern Med. 2005 Jun 7;142(11):891-7.
4. Garcia AJ, Martos F, Martin A, Sanchez F.Do generic drugs help control expenditure on hypertension? Apropos of a case. Gac Sanit. 2004 Mar-Apr;18(2):137-44.
 
 
 
 

Taules de valors

 
 
 

Gràfiques

 
 
 

Dades en format Excel

 
 
 

Comparteix: Facebook Twitter Delicious
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya